Термін служби

Термін служби

10 років за умови дотримання правил експлуатації. Термін служби обчислюється з дати виготовлення, якщо посібником користувача виробу не встановлено інше обмеження.

роки основної гарантії

ми надаємо повноцінну гарантію на гаражні ворота загалом і на окремі елементи

років додаткової гарантії

на відсутність наскрізної корозії металевої обшивки ворітних панелей тощо

 • Гарантія на секційні ворота діє
  1. У разі встановлення виробу кваліфікованим персоналом відповідно до «Інструкції з монтажу»;
  2. У разі дотримання правил експлуатації та догляду за виробом, які містяться в «Посібнику з експлуатації»;
  3. За умови своєчасного проходження планового сервісного обслуговування відповідно до «Регламенту сервісних робіт». Про кожне планове сервісне (технічне) обслуговування повинна бути зроблена відмітка в паспорті виробу (у розділі «Сервісне обслуговування»).
 • Гарантія виробником не надається
  1. У разі виникнення механічних ушкоджень, що виникли внаслідок неправильного транспортування або в процесі монтажу воріт (подряпини, потертості, вм'ятини, відколи лакофарбового покриття й тощо);
  2. У разі виникнення несправностей і дефектів, спричинених зовнішнім впливом на виріб (вогонь, вода, солі, кислоти, луги, будівельні суміші й герметизувальні матеріали, аномальні погодні умови й тощо);
  3. У разі внесення змін у виріб (самовільна модернізація й тощо);
  4. У разі використання неоригінальних запасних частин/вузлів для ремонту;
  5. У разі відсутності/ зміні на воротах номера виробу;
  6. У разі відсутності, ненадання або неналежного заповнення оригіналу Паспорта виробу;
  7. На несправності, що виникли під час ремонту неспеціалізованою (невповноваженою) сервісною службою;
  8. У разі виникнення несправностей через:
  • експлуатацію виробу не за призначенням (наприклад, у разі встановлення гаражних/побутових воріт на промисловому об'єкті);
  • продовження експлуатації несправного виробу;
  • недотримання вимог «Посібника з експлуатації» і таблички безпеки на виробі;
  • несвоєчасне сервісне обслуговування.
Термін служби

Термін служби

7 років у разі інтенсивності роботи 2 цикли на добу. Установлений ресурс - 5000 циклів (піднімання-опускання полотна)

роки основної гарантії

обчислюється з дати передачі виробу замовнику або з дати виготовлення виробу, якщо дата передачі невідома

 • Гарантія на ролетні системи діє
  1. У разі встановлення виробу кваліфікованим персоналом, відповідно до «Інструкції з монтажу»;
  2. У разі дотримання правил експлуатації та догляду за виробом, які зазначені в «Посібнику з експлуатації»;
  3. За умови своєчасного проходження планового сервісного обслуговування, відповідно до «Посібника з експлуатації». Про кожне планове сервісне (технічне) обслуговування повинна бути зроблена відмітка в паспорті виробу.
 • Гарантія виробником не надається
  1. У разі виникнення несправностей і потертостей, що є наслідком природнього зношування з урахуванням умов і інтенсивності експлуатації виробу;
  2. У разі порушень умов зберігання, монтажу та експлуатації виробу;
  3. У разі відсутності сервісного обслуговування в процесі експлуатації понад року;
  4. У разі виникнення несправностей і дефектів, спричинених зовнішнім впливом на виріб (вогонь, вода, солі, кислоти, луги, будівельні суміші та герметизувальні матеріали, аномальні погодні умови й тощо);
  5. У разі виникнення ушкоджень внаслідок недбалого поводження або навмисного шкідництва;
  6. У разі виникнення несправностей, що сталися внаслідок:
  • неправильного введення виробу в експлуатацію;
  • експлуатації виробу, змонтованого не відповідно до вимог «Інструкції з монтажу» і вимог, які зазвичай пропонуються до робіт цього роду;
  • експлуатації виробу не відповідно до його цільового призначення, зокрема експлуатації виробу зі значним забрудненням полотна;
  • продовження експлуатації несправного виробу;
  • недотримання вимог «Посібника з експлуатації»;
  • нестабільної роботи електромережі;
  • внесень змін у виріб (самовільної модернізації, зміни конструктивних особливостей й тощо);
  • використання неоригінальних (не рекомендованих виробником) запасних частин/вузлів для ремонту;
  • видалення заводського номера (за його наявності) або навмисного ускладнення його впізнання.
Термін служби

Термін служби

15 років у разі інтенсивності використання 4-5 циклів на добу. Експлуатаційний ресурс - 25 000 циклів відчинення- зачинення

роки основної гарантії

обчислюється з дати передачі виробу замовнику або з дати виготовлення, якщо дата передачі невідома

 • Гарантія на в'їзні ворота й хвіртки діє
  1. За умови належного монтажу виробу, який виконується кваліфікованим персоналом. Дані про організацію, яка виконувала встановлення, вказуються в паспорті виробу.
  2. За умови дотримання користувачем правил експлуатації та догляду за виробом.
  3. За умови своєчасного проходження планового сервісного обслуговування. Про кожне планове технічне обслуговування повинна бути зроблена відмітка в паспорті виробу (розділ «Сервісне обслуговування»).
  4. У разі наявності й надання документів на виріб (які поставляються в комплекті з воротами й хвіртками):
 • Гарантія виробником не надається
  1. У разі виникнення несправностей внаслідок порушення правил експлуатації та догляду за виробом.
  2. У разі виникнення несправностей внаслідок природнього зношування з урахуванням умов і інтенсивності експлуатації виробу.
  3. На деталі (комплектувальні), що піддаються чітко вираженому експлуатаційному зношуванню (які мають ресурс експлуатації, зазначений у паспорті виробу й технічних документах виробника).
  4. У разі ушкоджень виробу, що виникли внаслідок дій замовника або третіх осіб.
  5. У разі виникнення несправностей і дефектів через зовнішній вплив на виріб (вогонь, вода, солі, кислоти, луги й тощо).
  6. У разі виникнення несправностей під час спроби самовільного регулювання, ремонту, повторного встановлення або переробки виробу.
  7. У разі виникнення несправностей через використання комплектувальних інших компаній без згоди виробника виробу.
  8. У разі виникнення несправностей, обумовлених відсутністю регулярного технічного обслуговування й огляду виробу (див. розділ 5 у «Посібнику з експлуатації»).
  9. У разі виникнення несправностей внаслідок ремонту, зробленого неспеціалізованою сервісною службою (організацією) або не підприємством, яке здійснювало монтаж виробу.
 • Гарантія на приводи для воріт діє
  1. У разі дотримання правил зберігання, транспортування, налаштування й експлуатації виробу;
  2. У разі виконання монтажу й своєчасного технічного обслуговування організацією, спеціалізованою в сфері систем автоматики й уповноваженою на монтаж і технічне обслуговування.
 • Гарантія виробником не надається
  1. У разі порушень правил зберігання, транспортування, експлуатації й монтажу виробу.
  2. У разі монтажу, налаштування, ремонту, переустановки або переробки виробу особами, не уповноваженими для виконання цих робіт.
  3. У разі ушкоджень виробу, які були спричинені нестабільною роботою живильної електромережі або невідповідністю параметрів електромережі значенням, установленим виробником.
  4. У разі ушкоджень, які були спричинені потраплянням води усередину виробу.
  5. У разі впливу на виріб непереборних сил (пожежі, удари блискавок, повені, землетруси й інші стихійні лиха).
  6. У разі ушкоджень конструкції виробу споживачем або третіми особами.
  7. У разі виникнення несправностей і дефектів, обумовлених відсутністю планового технічного обслуговування й огляду виробу.
  8. У разі ненадання заповненого посібника.
Допомога online
Допомога online
Розрахувати
Розрахувати